berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Manna

Jalan Affan Bachsin No.109 Manna Bengkulu Selatan

Jenis Layanan

Jenis Layanan

Pelayanan pada Pengadilan Negeri Manna dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). adapun jenis layanan antara lain :

A. Kepaniteraa Pidana

 1. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana;
 2. Pendaftaran Praperadilan;
 3. Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 4. Permohonan Grasi;
 5. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 6. Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan;
 7. Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan;
 8. Permohonan Perpanjangan Penahanan;
 9. Permohonan Pembantaran;
 10. Permohonan Izin Besuk;
 11. Permohnan Izin Berobat;
 12. Permohnoan Pinjam Pakai Barang Bukti.

B. Kepaniteraan Perdata

 1. Pendaftaran Perkara Gugatan/Perlawanan (Verzet)/Bantahan (Derden Verzet);
 2. Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana;
 3. Pendaftaran Perkara Permohonan;
 4. Permohonan Upaya Hukum Perkara Perdata (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 5. Permohonan Sumpah Atas Ditemukan Barang Bukti Baru (Novum);
 6. Pengembalian Sisa Panjar Perkara;
 7. Permohonan Eksekusi;
 8. Permohonan Konsignyasi;
 9. Permohonan Pengambilan Uang Hasil Eksekusi dan Konsignyasi;
 10. Pencabutan Perkara Gugatan/Permohonan;
 11. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Perdata (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
 12. Pencabutan Eksekusi;
 13. Pendaftaran Keberatan Putusan BPSK;

C. Kepaniteraan Hukum

 1. Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum;
 2. Permohonan Legalisasi Surat/Akta Dibawah Tangan (Waarmarking);
 3. Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara;
 4. Permohonan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht);
 5. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;
 6. Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil;
 7. Permohonan Informasi;
 8. Penanganan Pengaduan;
 9. Permohonan Turunan Putusan.

D. PELAYANAN PTSP SUB BAGIAN UMUM

 1. Penerimaan surat masuk;
 2. Penerimaan dan mengirim surat keluar.

Hubungi Kami
Hubungi Kami